Vi driver Skeppsskorporna tillsammans

 
lego.png
 
 

Så fungerar föräldrakooperativet

Genom att välja föräldrakooperativ får du insyn och delaktighet i ditt barns vardag. Vi har t.ex. en väldigt bra app som heter Tyra som pedagogerna använder och där vi bl.a. kan se bilder på vad barnen gör på dagarna och vad som är på gång på förskolan. Detta har gjort att vi föräldrar känner oss ännu mer delaktiga i den dagliga verksamheten. Det är även väldigt smidigt att sjukanmäla barnet på appen och få en notis genom appen när det saknas extrakläder m.m.

 
 
Tyra-appen.

Tyra-appen.

 
 

Vi har även föräldramöten var sjätte vecka där vi pratar om vad som är nytt på förskolan och där man kan vara med och påverka. På vårt föräldrakooperativ får man en nära kontakt med barngrupp, föräldrar och personal. Vi har sociala aktiviteter för föräldrar och barn cirka två gånger per termin där vi träffas och hittar på något kul tillsammans (t.ex. grillfest med barn och föräldrar på sommaren och AW för föräldrarna på hösten). Vi lär även känna varandra genom våra arbetsgrupper. Eftersom vi är en liten barngrupp lär man snabbt känna alla barnens kompisar, vilket ger en väldigt familjär stämning. Hos Skeppsskorporna får man tillgång till barnomsorg med hög kvalitet.

Föräldrakooperativet har en styrelse bestående av sex personer och vi föräldrar turas om att vara styrelseledamöter och att vara huvudman för verksamheten. Föräldrarnas engagemang krävs för att förskolan ska fungera - alla i föräldragruppen har en funktion att fylla.

Arbetsgrupper

Alla föräldrar tillhör en arbetsgrupp. Våra arbetsgrupper är följande:

  • Ekonomigruppen (har ansvar för löner, budget m.m.)

  • Personalgruppen (har kontakten med pedagogerna m.m.)

  • Miljögruppen (fixar praktiska saker i våra lokaler bl.a.)

  • Kögruppen (har hand om ansökningar m.m.) 

  • IT-gruppen (har hand om hemsidan m.m.)

  • Inköpsgruppen (har hand om vissa inköp till förskolan)

  • Festgruppen (anordnar våra sociala aktiviteter)

  • Städgruppen (turas om att städa de dagar då vi inte har städfirma)

Till vår hjälp har vi skapat en verksamhetshandbok där vi dokumenterat arbetsgruppernas ansvarsområden, roller och arbetsuppgifter. Den positiva effekten blir att Skeppsskorporna har en strukturerad verksamhet med kontinuitet.

Föräldrakooperativet Skeppsskorporna är en ekonomisk förening, d.v.s. vi lyder under lagen om ekonomiska föreningar. Vi är även skyldiga att följa skollagen och Göteborgs stads riktlinjer.