Kreativa barn och engagerade föräldrar

 
första.jpg
 
 

Om Skeppsskorporna

Skeppsskorporna är ett föräldrakooperativ beläget i natursköna Askim. Föreningen grundades 1995. Vår verksamhet bygger på kreativt skapande i temaform. Med temat i centrum utvecklar vi barnens emotionella kompetens och stärker deras självförtroende som individer och i grupp. Kooperativet ger dig som förälder möjlighet att vara delaktig i ditt barns förskola.

 

Vår verksamhet

På Skeppsskorporna vill vi ge barnen en lekfull och lärorik tid tillsammans där alla känner sig trygga och lika viktiga. Barnen har ett stort inflyttade på verksamheten där vi är lyhörda för deras nyfikenhet och intressen. Vi har ett demokratiskt klimat där alla ska känna sig delaktiga och kan påverka vad vi gör tillsammans. 

Vi har olika aktiviteter blandat med fri lek och utomhusvistelse varje dag. Vid måltiderna sitter vi i olika rum där samtalen kan flöda och vi får möjlighet att ta del av barnens tankar och funderingar. Dagens samling är viktig för oss, alla får komma till tals och lyssna på varandra och vi pratar också om vad vi skall göra under dagen. Vi arbetar temainriktat och vill skapa en verksamhet som passar våra barn så barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande. 

Värdegrunden går som en röd tråd genom allt vi gör, vi är alla olika, har olika styrkor och tycker om olika saker men alla är lika värdefulla. Detta speglar sig också i vårt bemötande och hur vi är mot varandra.

Vi använder oss av TYRA-appen som är ett slutet forum där vi dokumenterar barnens vistelse på förskolan och som ni föräldrar kan ta del av.

Vi är fyra pedagoger på Skeppsskorporna, två förskolelärare och två barnskötare. Vi arbetar självklart efter den reviderade Läroplanen.

Läs mer om våran verksamhet här!

 
 
 
 

Pedagogik

Vi vill lära barnen att visa respekt för andra genom att skapa en större förståelse för olika kulturer och få insikt i våra och andras likheter och olikheter.

Mer om vår pedagogik »

Föräldrarna

Alla föräldrar tillhör en arbetsgrupp. Föräldrarnas engagemang krävs för att förskolan ska fungera - alla i föräldragruppen har en funktion att fylla.

Mer om kooperativet »

 
 
 
”Att ha Skeppsskorporna som förskola känns tryggt. Barnen har fantastiska pedagoger och lär sig mycket nytt hela tiden — man förundras över hur mycket pedagogik som finns bakom allt som händer under en dag.”
— Förälder
 
 
 
DSC_0130.JPG

Ansökan

Tror du att Skeppsskorporna är något för din familj? Intagningarna av nya barn sker normalt i augusti, men i undantagsfall så kan de ske vid annan tidpunkt om det skulle bli en plats ledig under terminens gång.

 
 
 
 
DSC_0208.JPG

Hos Skeppsskorporna får du

· Insyn och delaktighet i ditt barns vardag
· Nära kontakt med barngrupp, föräldrar och personal
· Möjlighet att vid föreningens möten påverka de beslut som fattas
· Tillgång till barnomsorg med hög kvalitet