Vanliga frågor och svar

 
 

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss!

 

När tar ni in nya barn?

Oftast tar vi in nya barn i augusti eftersom det då slutar barn som börjar i förskoleplats. Men ibland tar vi även in barn i januari eller andra månader.

Vad har ni för öppettider?

Verksamheten ska hållas öppen i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete. Just nu håller vi öppet mellan kl. 7 och kl. 17.

Hur stor är barngruppen och hur många pedagoger har ni?

Barngruppen varierar mellan 16-18 barn. Vi har fyra pedagoger som arbetar hos oss.

Sker någon tillsyn av er verksamhet?

Ja, Göteborgs stad genomför regelbunden tillsyn av verksamhet. Även vår styrelse, som består av föräldrar, prövas löpande av Göteborgs stad för att se att alla styrelsemedlemmar är lämpliga. Vi deltar också i Göteborgs stads enkätundersökningar, den senaste kan ni hitta här. ”Förskoleenkäten” som görs av Skolinspektionen kan ni hitta här.

Vad har ni för avgifter?

Vi följer samma avgifter som de kommunala förskolorna, som exempel är avgiften för barn 1-2 år 1 382 kr/mån och avgift för barn 3-5 år 922 kr/mån.

Hur ser en dag på förskolan ut?

  • Förskolan öppnar

  • 8.00 Frukost

  • Samling med sångstund, ramsor och samtal

  • Tema/utelek

  • 11.30 Lunch

  • 12.00 Sovstund för de yngre och läsvila där pedagoger läser bok i två olika grupper

  • Innelek/Utelek

  • 14.30 Mellanmål

  • Förskolan stänger

Vad har ni för aktiviteter under en vecka?

Just nu ser det ut ungefär så här. På måndagar har vi rytmik för de yngre barnen och gymnastik för de äldre barnen. På onsdagar eller torsdagar går vi ibland på utflykt till skogen. På onsdagar arbetar vi med vårt tema och gör något kreativt inne eller ute (som vi även arbetar med löpande under veckan). På torsdagar har 4-åringarna språkklubb där vi arbetar bl.a. med bokstäver och språkljud. 5-åringarna har 5-årsklubb en gång i veckan där vi förbereder oss inför skolstarten, ibland tillsammans med andra 5-åringar på närliggande förskolor. På fredagar har vi fredagsmys. 

Hur fungerar er kö?

Urvalskriterierna för ansökningar är syskonförtur och anmälningsdatum. Vi lägger även vikt vid familjens inställning till föräldrainsatser eftersom det krävs ett aktivt deltagande av föräldrarna för att verksamheten ska fungera.

Vad förväntas av mig som förälder?

Alla föräldrar tillhör en arbetsgrupp exempelvis ekonomi, personal, miljö. Föräldrarnas engagemang krävs för att förskolan ska fungera - alla i föräldragruppen har en funktion att fylla. Vi föräldrar täcker även upp och jourar vid enstaka tillfällen på morgonen (ca kl. 7-9) eller eftermiddagen (ca kl. 15-17) om ordinarie personal är sjuk. Detta eftersom vi vill att barnen ska mötas av ett känt ansikte och inte vara ensamma med en okänd vikarie.

Arbetar ni med förskolebrevet?

Vi tycker att det är väldigt viktigt med barnens integritet och arbetar mycket med detta. Vi använder oss av förskolebrevets riktlinjer som stöd i vårt arbete.

Hur många timmar får barn med hemmavarande syskon vara på förskolan?

20 timmar i veckan. 

Vad får personalen för vidareutbildning?

Vi har löpande utbildning i bl.a. HRL, brand och pedagogik. Eftersom vi är en liten förskola har vi en löpande dialog mellan pedagoger och styrelsen angående vad vi ska lägga fokus på varje termin. 

Hur går inskolningen till?

På Skeppsskorporna använder vi oss av föräldraaktiv inskolning som utgångspunkt. Föräldraaktiv inskolning innebär att föräldern är med barnet på förskolan i tre-fem dagar på varandra följande dagar. Under den tiden finns föräldern med sitt barn i alla situationer som uppstår. Den fjärde-sjätte dagen lämnas barnet hos oss. Metoden innebär att barnet under den korta inskolningen inte behöver oroa sig för att bli lämnad och då i lugn och ro kan vänja sig vid förskolans rutiner, miljö och pedagoger. En pedagog är huvudansvarig för varje inskolning, för att barnet ska få knyta an till en person i lugn och ro i början. Inskolningen anpassas naturligtvis efter varje barn, men utgångspunkten är en föräldraaktiv inskolning.